1

2

3

4

Аспірантура

5

ХНУБА8 лютого 2022 р. відбулось чергове спільне засідання комісії з реорганізації та ректорату Харківського національного університету будівництва та архітектури. 

Про виконання завдань з підготовки правовстановлюючих документів на земельні ділянки, будівлі, споруди, приміщення ХНУБА доповів член Комісії, проректор з науково-педагогічної роботи, економіки та стратегічного розвитку ХНУМГ ім. О. М. Бекетова Кизим М. О. Наразі до Міністерства освіти і науки України направлені листи про необхідність закріплення майна за ХНУБА з усіма необхідними документами, оновлено звіт за формою № 2б(д) «Відомості про нерухоме державне майно». Додатково направлений лист на видачу довіреності на ім’я начальника юридичного відділу ХНУБА Григор’єва В. В. щодо оформлення витягів про право власності на майно та земельні ділянки. У зв’язку з тим, що два навчальні корпуси університету за адресою м. Харків, вул. Сумська, буд. 40 мають різні паспорти, але зареєстровані за одним інвентаризаційним номером, необхідно надати розпорядження про проведення балансового поділу корпусів відповідно до технічних паспортів на будівлі. Комісією ухвалено оптимізувати роботу щодо підготовки документів до акту приймання-передачі цілісного майнового комплексу ХНУБА (включно з правами та обов’язками юридичної особи) до складу ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, об’єднати створені у ХНУБА та ХНУМГ ім. О.М. Бекетова підкомісії, визначити відповідальних за підготовку документів за кожним із напрямків.

Наразі опрацьовано 36 % архівних документів ХНУБА, а також інших документів, що підлягають інвентаризації. Проводиться інвентаризація бібліотечного фонду в бібліотеці по вулиці Алчевських. Фонд бібліотеки становить 706 тис. примірників. Усі питання, пов’язані з інвентаризацією за напрямком науки вирішені. Комісією ухвалено дедлайн з інвентаризацію архіву, бібліотек, лабораторій, підготовки технічних паспортів лабораторій та необхідних документів по інвентаризації активів ХНУБА до 01.03.2022 р. 

Член Комісії Росоха В. О. проінформував, що підготовка проєктно-кошторисної документації по покрівлі корпусів та гуртожитку ХНУБА за підтримки Трест «Жилтлобуд-1»буде проведена до кінця лютого 2022 р. Документація на опалення центрального корпусу ХНУБА готується за участі КП «Харківські теплові мережі» (строки підготовки – півтора місяці).

Структура університету визначена, триває робота по узгодженню кадрового складу. За результатами роботи із кадровими справами науково-педагогічних працівників та працівників допоміжних служб, відділів, центрів комісією ухвалено деканам факультетів провести роботу з підготовки документів, що підтверджують рівень професійної активності науково-педагогічних працівників, що бажають взяти участь у конкурсному відборі відповідно до вимог законодавства,

Член Комісії, проректор з наукової роботи ХНУМГ ім. О.М. Бекетова Сухонос М. К. зазначила, що здійснюється процес формування нових спеціалізованих вчених рад для захисту докторських та кандидатських дисертацій, науковці ХНУБА запрошуються до участі у науковій діяльності ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. Кизим М. О. також повідомив про початок роботи Beketov Startup School та створення Наукового парку, анонсував проведення великого Міжнародного фестивалю, де буде брати участь ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.