1

2

3

4

Аспірантура

5

ХНУБА спільне засідання1 лютого 2022 р. відбулось чергове спільне засідання комісії з реорганізації Харківського національного університету будівництва та архітектури і його ректорату.

Про результати проведеної роботи з підготовки правовстановлюючих документів на земельні ділянки, будівлі, споруди, приміщення ХНУБА, матеріалів для формування додатку до акту приймання-передачі цілісного майнового комплексу університету (включно з правами та обов’язками юридичної особи) до складу ХНУМГ ім. О.М. Бекетова доповів проректор з науково-педагогічної роботи, економіки та стратегічного розвитку ХНУМГ ім. О. М. Бекетова Кизим М. О. 

Наразі в ХНУБА відсутній наказ Міністерства освіти і науки України щодо закріплення на балансі університету земельних ділянок, приміщень тощо. Університету необхідно звернутись до МОНУ для оформлення довіреності за формою та переліком документів, які надаються до звернення, відповідно до листа МОНУ від 28.01.2022 року № 1/1552-22 та завершити підготовку листа щодо закріплення державного майна за ХНУБА. 

Проведена робота по кадровим питанням працівників навчально-наукових інститутів, попередньо узгоджена їхня структура. Комісією з реорганізації ухвалено узгодити кадрові питання працівників допоміжних служб, відділів і підрозділів ХНУБА та ХНУМГ ім. О.М. Бекетова.

Член Комісії, проректор з науково-педагогічної роботи та матеріально-технічного розвитку ХНУМГ ім. О. М. Бекетова Росоха В.О. надав інформацію по гуртожитку № 3: отримано технічні умови на опалення, готуються листи на технічні умови від КП «Харківводоканал» та «Харківобленерго», для проєктування системи опалення підготовлено технічне завдання. Щодо документів на навчальні корпуси за адресою вул. Сумська, 40 направлено листи на технічні умови і плани до КП «Харківські теплові мережі» по всім корпусам ХНУБА, підготовлено технічні завдання на проєктування. По головному корпусу університету до проєктування системи опалення приступили представники КП «Харківські теплові мережі». Існують питання з підготовки документів, які будуть додаватись до акту приймання-передачі. Наразі з 32 необхідних документів отримано 6. 

Комісією з реорганізації ухвалено підготувати дефектний акт по покрівлі ХНУБА, передати ксерокопії всіх необхідних документів з їхнім описом, забезпечити проведення роботи з підготовки переліку та технічних паспортів лабораторій, їхнє використання у навчально-науковій діяльності, а також інформацію щодо відповідальних за лабораторії осіб. 

Наголошено на необхідності оптимізації процесу інвентаризації бібліотечного фонду ХНУБА та відокремлення застарілого бібліотечного фонду.

Перереєстрація наукового видання «Науковий вісник будівництва» вимагає передачі необхідних документів для ознайомлення та перевірки видання на відповідність вимогам, затверджених МОНУ.

Результати аналізу фінансового стану ХНУБА, наявність значного дефіциту коштів вимагають активізації роботи з усунення заборгованості студентів за навчання й проживання в гуртожитках й постійного звітування щодо ходу ліквідації боргів за кожним напрямком.

До структурних підрозділів доведена інформація щодо завдань стратегічного розвитку, які спрямовані на забезпечення комерційної складової ЗВО, що має бути враховано в процесі реорганізації.

Кизим М.О. проінформував, що згідно постанови Кабінету Міністрів України ХНУМГ ім. О. М. Бекетова буде одним з провідних університетів, який готуватиме фахівців з цивільного захисту, що вимагає також активного залучення представників цивільного захисту ХНУБА.