1

2

3

4

Аспірантура

5

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова став одним із трьох переможців конкурсного відбору серед закладів вищої освіти Україні щодо створення енерго-інноваційного Хабу в рамках реалізації проєкту «Реформи у сфері енергоефективності в Україні»/Компонент професійної кваліфікації GIZ. 

Енерго-інноваційний Хаб ХНУМГ імені О.М. Бекетова – це інформаційно-консультаційно-навчальний центр в сфері енергоефективності для різних груп стейкхолдерів.


3D-тур по Хабу