1

2

3

4

Аспірантура

5

Лабораторії Університету оснащені сучасним устаткуванням,, призначеним для навчально-методичної та науково-дослідної роботи професорсько-викладацького складу, аспірантів та студентів. База для фундаментальної підготовки за технічними спеціальностями – лабораторії кафедр хімії та інтегрованих технологій, фізики, механіки ґрунтів, фундаментів та інженерної геології, теоретичної і будівельної механіки, альтернативної електроенергетики та електротехніки, земельного адміністрування та геоінформаційних систем, охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Вагомий внесок у підтримку та розвиток матеріально-технічної  бази Університету  зробили наші партнери, випускники та друзі, зокрема ГО «Асоціація випускників та друзів ХНУМГ ім. О.М. Бекетова», фінансово-промислова група DCH, ПАТ «Харківський плитковий завод», ВАТ «Трест Житлобуд-1», ТОВ «Житлобуд-2», ВАТ «Стальконструкція», НЕК Укренерго, компанія «Шнайдер електрик Україна», завод «Южкабель» та інші. 

За безпосередньої фінансової підтримки цих організацій було створено такі унікальні об’єкти як Архаус – архітектурно-художні майстерні, науково-технічні та освітньо-виробничі центри: еколого-енергетичної безпеки, енергоефективних технологій, сучасні технології в енергетиці, світлотехнічних вимірювань, Керамік лабораторі, Центр хімії та інтегрованих технологій, «Красок лаків та покриттів», Центр трансферу технологій «Мегаполіс», Open Lab та інші.

Належна увага приділена питанню запровадження енергоефективних технологій. Створені в Університеті навчально-лабораторні комплекси сонячна електростанція та комплекс еколого-енергетичної безпеки, який оснащений тепловим насосом є не тільки елементом лабораторної бази, але і використовуються за прямим призначенням. Спортивний комплекс повною мірою забезпечується електроенергією сонячної батареї, а тепловий насос забезпечує опалення частини навчального корпусу.