1

2

3

4

Аспірантура

5

В Університеті функціонує інформаційно-обчислювальний центр, до складу якого входять 10 комп’ютерних класів. На 119 персональних комп’ютерах Центру інcтальовано сучасне програмне забезпечення. Парк персональних комп’ютерів, які використовують у освітньому процесі, становить 1426 одиниць, всі підключені до мережі Інтернет. 

Університет має загальноуніверситетське мережеве сховище об’ємом 20 Тб, доступ до якого мають всі структурні підрозділи.

Основні бізнес-процеси Університету забезпечується за допомогою корпоративної інформаційної системи, доступ до якої здійснюється через веб портал. Студенти і викладачі в режимі онлайн мають доступ до розкладу занять, робочих навчальних планів, навантаження викладачів по кафедрам та студентських груп, списку академічних груп, віртуальних груп по вибору студентів тощо.

Університет має розвинену веб-систему, до складу якої входять більш ніж 90 сайтів, основними з яких є:

Завдяки співпраці з Microsoft, Університетом забезпечено доступ викладачів і студентів до програмних продуктів компанії на безоплатній основі.

Університет має розвинену локальну мережу. Всі корпуси поєднані з серверною оптоволоконним кабелем. Водночас, розвиненою є мережа Wi-Fi.

Впровадження системи дистанційного навчання реалізується через Центр дистанційного навчання, фахівцями якого підготовлено навчальний курс «Теорія і практика роботи в Moodle». На сьогодні 468 викладачів підвищили кваліфікацію та отримали відповідні сертифікати, це понад 70 % штатної кількості викладачів. Розроблено  понад 1500 дистанційних курсів.