Кафедра економічної теорії та міжнародної економіки протягом 1-28 лютого 2022 року провела Міжнародну науково-практичну Інтернет-конференцію «Актуальні питання розвитку світової економіки та міжнародного співробітництва» (згідно плану МОН України).

Партнерами та співорганізаторами міжнародної конференції були Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Полтавський університет економіки і торгівлі, Інститут бізнесу Білоруського державного університету (Мінськ, Білорусь), Національна академія державного управління (Ханой, В’єтнам), Технічний університет–Варна (Болгарія) та Університет Коджаелі (Коджаелі, Туреччина).

Учасниками конференції стали провідні науковці з різних міст України та інших держав: Києва, Харкова, Львова, Дніпра, Полтави, Луцька, Кривого Рогу, Житомира, Одеси, а також Варни, Мінська, Ханоя, Коджаелі та з таких провідних вищів України та світу, крім вищезазначених, як: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, Львівський національний університет імені Івана Франка, ДВНЗ «Криворізький національний університет», Житомирський державний університет імені Івана Франка, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Луцький національний технічний університет, Полтавський державний аграрний університет, Одеська державна академія будівництва та архітектури, Білоруський державний університет, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харківський національний медичний університет, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Державний біотехнологічний університет тощо. А також в конференції прийняли участь представники Науково-дослідного фінансового інституту Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління», Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації.

На обговорення було подано 101 тези від 130 учасників.

Серед учасників 18 професорів, 44 доцентів, 8 старших викладачів, а також старші наукові співробітники, асистенти, аспіранти тощо. Активну участь приймали студенти, магістранти з різних вищів України та світу: у конференції прийняли участь понад 58 здобувачів вищої освіти (13 одноосібних тез).

В ракурсі теми конференції піднімалися актуальні питання визначення та обґрунтування проблем розвитку світової економіки, шляхи їх подалання та напрямів міжнародного співробітництва національних економік у сучасних умовах.

Загальна кількість

Територіальність

Якісний склад тез

Секції

Зовнішніх тез– 57

З інших міст та країн – 17

Докторів, професорів – 18

1 секція – 19

Вузівських – 44, у тому числі 27 кафедральних

З Харкова – 84, у тому числі 40 з інших вищів

Кандидатів та доцентів – 58

2 секція – 23

Викладачів, асистентів, аспірантів – 12

3 секція – 10

4 секція – 29

Студентів – 13

5 секція – 20

Всього - 101

101

101

101

 

Працювали наступні секції:

1. Цифровізація світового економічного простору.

2. Особливості міжнародного економічного розвитку в умовах пандемії.

3. Диспропорції соціально-економічного розвитку країн світу.

4. Розвиток національних економік і підприємницьких структур в умовах глобалізації світового господарства.

5. Державне регулювання міжнародного економічного співробітництва.

Всі тези розміщені на платформі OJS університету. З матеріалами можна ознайомитися за посиланням: https://ojs.kname.edu.ua/index.php/area/issue/view/42

За результатами конференції вийде Збірник тез доповідей в електронному вигляді (.pdf), а також надрукований мінімальний тираж за вимогами.

Кафедра економічної теорії та міжнародної економіки