1Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту ХНУМГ ім. О.М. Бекетова оголошує набір студентів на денну та заочну форми навчання за освітніми програмами підготовки бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного рівня молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра, освітнього ступеня бакалавра на 2 курс (контрактна форма навчання) за спеціальностями:

ДЕННА ФОРМА:

035 Філологія

Освітня програма – Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська 


051 Економіка

Освітні програми:

 • Економіка
 • Міжнародна економіка

071 Облік і оподаткування

Освітні програми:

 • Облік і аудит
 • Облік і оподаткування в міжнародному бізнесі

073 Менеджмент

Освітні програми:

 • Менеджмент організацій міського господарства
 • Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу
 • Менеджмент міжнародних компаній
 • Управління проектами

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Освітня програма – Економіка та організація бізнесу


241 Готельно-ресторанна справа

Освітня програма – Готельно-ресторанна справа


242 Туризм

Освітня програма – Туризм


281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма – Публічне управління та адміністрування

 

ЗАОЧНА ФОРМА:

051 Економіка

Освітні програми:

 • Економіка
 • Міжнародна економіка

071 Облік і оподаткування

Освітня програма – Облік і аудит


073 Менеджмент

Освітні програми:

 • Менеджмент організацій міського господарства
 • Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу
 • Менеджмент міжнародних компаній
 • Управління проектами

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Освітня програма – Економіка та організація бізнесу


241 Готельно-ресторанна справа

Освітня програма – Готельно-ресторанна справа


242 Туризм

Освітня програма – Туризм


281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма – Публічне управління та адміністрування

 2 3

Зарахування здійснюється на основі сертифікатів Українського центру якості освіти (Українська мова та література; Математика або Історія України, або Іноземна мова або Біологія або Географія або Хімія або Фізика) та фахових вступних випробувань.

4 5

Прийом заяв та документів з 1 по 5 березня 2022 р.

З усіх питань звертатись до ННІ ЕіМ ХНУМГ ім. О.М. Бекетова:
м. Харків, вул. Бажанова, 17, каб. 421 Центрального корпусу,
тел. +38 (057) 707-33-18, +380 (063) 701-44-89