1

2

3

Квота 2

4

Аспірантура

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова запрошує на навчання до аспірантури за такими спеціальностями:

051 Економіка;
071 Облік і оподаткування;
073 Менеджмент;
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
122 Комп’ютерні науки;
132 Матеріалознавство;
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
161 Хімічні технології та інженерія;
183 Технології захисту навколишнього середовища;
191 Архітектура та містобудування;
192 Будівництво та цивільна інженерія;
193 Геодезія та землеустрій;
275 Транспортні технології (за видами);
281 Публічне управління та адміністрування.
 
IMG 20220613 144738
 
 • заява установленої форми;
 • згода на збір та обробку персональних даних;
 • анкета;
 • автобіографія;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів (оформлений з урахуванням нормативних положень ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання) за власним підписом та підписом передбачуваного наукового керівника. У списку окремо виділити публікації у фахових виданнях України категорії А і Б, в іноземних виданнях та виданнях, зареєстрованих у наукометричних базах Scopus або Web of Science.
 • копія документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, та додатка до нього;
 • витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету, інституту про рекомендацію щодо вступу до аспірантури (за наявності); 
 • копія документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»; 
 • копія військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • копія ідентифікаційного номеру;
 • 4 кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см;
 • довідка з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в університетському гуртожитку);
 • міжнародний сертифікат з англійської мови, який засвідчує рівень не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня (за наявності);
 • письмове повідомлення щодо поінформованості про відсутність акредитації (у разі подання документів на неакредитовані освітні програми), підтверджене особистим підписом вступника під час подання заяви у паперовій формі, що засвідчує факт ознайомлення вступника з частиною шостою статті 7 Закону України «Про вищу освіту».

З детальнішою інформацією можна ознайомитися на сайті Навчально-наукового інституту підготовки кадрів вищої кваліфікації, посилання на який надано нижче.

Контакти Навчально-наукового інституту підготовки кадрів вищої кваліфікації:
61002, вул. М. Бажанова, 17, кімн. 403а (корпус бмк), м. Харків, Україна
 
Конт. тел. завідувача відділу аспірантури і докторантури: +380663423439
 
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ми у соцмережах

facebook  instagram  icons8 ютуб 100 Wiki

Моніторинг

Опитування

Банківські реквізити ХНУМГ

Приєднання ХНУБА

Стартап школа

Psyho

Школи розвитку

Шкільний урок в ХНУМГ

Підготовчі курси ХНУМГ

vtour

 

5

Баннер енерго

На сайті 924 гостя та 0 користувачів