1

2

3

Квота 2

4

Аспірантура

Програма роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» першого (бакалаврського) рівня спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Програма роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» першого (бакалаврського) рівня спеціальність 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Програма роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Дизайн» першого (бакалаврського) рівня, спеціальність 022 Дизайн

Програма роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми «Транспортні технології. Електротранспорт» за спеціальністю 275 Транспортні технології третього рівня вищої освіти

Програма роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми «Облік і оподаткування» за спеціальністю 071 Облік і оподаткування третього рівня вищої освіти (17.01.2022 – 19.01.2022)

Програма роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми «Геодезія та землеустрій» за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій третього рівня вищої освіти (17.01.2022 – 19.01.2022)

Програма роботи акредитаційної комісії для акредитації освітньо-наукової програми PhD за спеціальністю 141 електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Програма виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми "Комп'ютерні науки" на другому (магістерському) рівні

Програма виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми "Магістральні електричні мережі: управління, експлуатація та розвиток" на другому (магістерському) рівні 

Програма виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми "Садово-паркове господарство" на другому (магістерському) рівні

Програма виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми "Розумний транспорт і логістика для міст" на другому (магістерському) рівні

Програма роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку освітньо-професійної програми «Хімічні технології та інженерія» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія»

Програма "онлайн-візиту" експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи за спеціальністю "151 Автоматизація та комп'юютерно-інтегровані технології" освітньої програми «Системна інженерія» за другим рівнем вищої освіти

Програма роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-наукової програми «Будівництво та цивільна інженерія» третього (освітньо-наукового) рівня підготовки доктора філософії

Програма роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи за спеціальністю 122 «Комп'ютерні науки» освітньо-наукової програми «Комп'ютерні науки» третього (освітньо-наукового) рівня підготовки доктора філософії 

Програма роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи за спеціальністю 191 Архітектура будівель і споруд на другому (магістерському) рівні

Програма «онлайн–візиту» експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Інформаційні системи та технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Програма виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Архітектура» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Програма роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування за третім рівнем вищої освіти"

Програма роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми ОП «Економічна аналітика» та ОП «Міжнародна економіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051- Економіка

Програма роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Геодезія, картографія та землеустрій» першого (бакалаврського) рівня спеціальність 193 Геодезія та землеустрій

Програма роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Нафтогазова інженерія та технології» другого (магістерського) рівня спеціальність 185 Нафтогазова інженерія та технології

Ми у соцмережах

facebook  instagram  icons8 ютуб 100 Wiki

Моніторинг

Опитування

Банківські реквізити ХНУМГ

Приєднання ХНУБА

Стартап школа

Psyho

Школи розвитку

Шкільний урок в ХНУМГ

Підготовчі курси ХНУМГ

vtour

 

5

Баннер енерго

На сайті 574 гостя та 0 користувачів