1

2

3

4

Аспірантура

5

2022

Ухвала Вченої ради ХНУМГ ім. О.М. Бекетова від 01-02-2022 («Про стан підготовки та інтеграції іноземних студентів у ХНУМГ ім. О.М. Бекетова»)

Ухвала Вченої ради ХНУМГ ім. О.М. Бекетова від 01-02-2022 («Про підтримку Збройних сили України»)

Ухвала Вченої ради ХНУМГ ім. О.М. Бекетова від 01-02-2022 («Про стан запровадження цифрової трансформації Університету»)

Ухвала Вченої ради ХНУМГ ім. О.М. Бекетова від 01-02-2022 («Про стан підготовки курсів дистанційного навчання на базі Moodle 3.9»


2021

Ухвала Вченої ради ХНУМГ ім. О.М. Бекетова від 29 січня 2021 р. «Позанавчальна діяльність як сфера формування іміджу закладу вищої освіти та підвищення конкурентоспроможності майбутнього фахівця»

Ухвала Вченої ради ХНУМГ ім. О.М. Бекетова від 26 лютого 2021 р. «Про результати освітньої і наукової діяльності та стратегії розвитку кафедри ландшафтного проєктування та садово-паркового мистецтва» 

Ухвала Вченої ради ХНУМГ ім. О.М. Бекетова від 26 лютого 2021 р. "Щодо актуалізації рейтингових показників науково-педагогічних працівників відповідно до ключових завдань Стратегії розвитку ХНУМГ ім. О.М. Бекетова на 2021-2025 р.р. Удосконалення системи забезпечення прозорості та контролю показників рейтингу"

Ухвала Вченої ради ХНУМГ ім. О.М. Бекетова від 26 березня 2021 р. «Про подальший розвиток внутрішньої нормативної бази, складових внутрішньої системи забезпечення якості освіти в умовах застосування моделей та технологій змішаного навчання» 

Ухвала Вченої ради ХНУМГ ім. О.М. Бекетова від 26 березня 2021 р. «Аналіз процесу проходження акредитації за третім освітньо-науковим рівнем підготовки докторів філософії у 2020/2021 н.р.»

Ухвала Вченої ради ХНУМГ ім. О.М. Бекетова від 29-04-2021 "Про результати експертизи анотованих звітів за закінченими у 2019 році дослідженнями"

Ухвала Вченої ради ХНУМГ ім. О.М. Бекетова від 29-04-2021 «Про стан та перспективи розвитку ННІ ЕіМ»

Ухвала Вченої ради ХНУМГ ім. О.М. Бекетова від 29-04-2021 "Щодо результатів експертизи проміжних анотованих звітів за закінченими етапами досліджень у 2019 році"

Ухвала Вченої ради ХНУМГ ім. О.М. Бекетова від 29-04-2021 "Щодо результатів наукової діяльності ХНУМГ ім. О.М. Бекетова за 2020 рік"

Ухвала Вченої ради ХНУМГ ім. О.М. Бекетова від 28-05-2021 "Про міжнародну освітню діяльність університету в умовах пандемії COVID-19"

Ухвала Вченої ради ХНУМГ ім. О.М. Бекетова від 28-05-2021 "Про виконання заходів з енергозбереження в Університеті"

Ухвала Вченої ради ХНУМГ ім. О.М. Бекетова від 29.06.2021 "Про стан та перспективи розвитку ННІЕІТІ"

Ухвала Вченої ради ХНУМГ ім. О.М. Бекетова від 29.06.2021 «Укріплення та оновлення навчально-лабораторної бази Університету»

Ухвала Вченої ради ХНУМГ ім. О.М. Бекетова від 01-10-2021 «Нові реалії розвитку університетської справи: переваги та можливості ХНУМГ ім. О.М. Бекетова» (ухвала ВР №1 (01-10-2021) 

Ухвала Вченої ради ХНУМГ ім. О.М. Бекетова від 29-10-2021 «Про стан підготовки фахівців в англомовних групах за освітніми програмами: «Комп’ютерні науки», «Архітектура», «Промислове та цивільне будівництво» 

Ухвала Вченої ради ХНУМГ ім. О.М. Бекетова від 29-10-2021 «Про підсумки вступної компанії 2021 року та завдання на 2022 рік» (Ухвала ВР №2 (29-10-2021)

Ухвала Вченої ради ХНУМГ ім. О.М. Бекетова від 30-11-2021 "Про заходи з проведення вступної компанії у 2022 році з набору студентів" (Ухвала ВР №4 (30-11-2021)

Ухвала Вченої ради ХНУМГ ім. О.М. Бекетова від 30-11-2021 "Про роботу кафедри транспортних систем і логістики щодо участі у міжнародних освітніх і наукових проєктах"

Ухвала Вченої ради ХНУМГ ім. О.М. Бекетова від 24-12-2021 "Про результати освітньої і наукової діяльності та стратегію розвитку кафедри інженерної екології міст"


2020

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 31.01.2020 р. «Про модернізацію лабораторної бази та її ефективне використання»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 31.01.2020 р. «Про подальший розвиток перспективних форм Міжнародного співробітництва з закладами освіти та науковими установами»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 31.01.2020 р. «Про підсумки фінансової діяльності Університету за 2019 рік»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 28.02.2020 р. «Про роботу кафедр факультетів електропостачання і освітлення міст та транспортних систем і технологій щодо забезпечення прийому студентів у 2020 році»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 28.02.2020 р. «Про дуальну форму здобуття освіти в Харківському національному університеті міського господарства ім. О. М. Бекетова»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 14.05.2020 р. «Про стан запровадження цифрової трансформації Університету»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 14.05.2020 р. «Про результати наукової діяльності ХНУМГ ім. О. М. Бекетова за 2019 рік»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 29.05.2020 р. «Про участь органів студентського самоврядування в популяризації університету та шляхи підвищення ефективності співпраці адміністрації університету та органів студентського самоврядування»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 29.05.2020 р. «Про підготовку кадрів вищої кваліфікації в Університеті та акредитацію PhD програм»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 29.05.2020 р. «Про організацію навчального процесу в червні 2020 року в умовах гострої респіраторної хвороби COVID - 19»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 01.07.2020 р. «Про результати акредитації освітніх програм у 2019-2020 навчальному році, та заходи щодо удосконалення провадження освітнього процесу»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 01.07.2020 р. «Про організацію освітнього процесу у 2020-2021 н.р.»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 25.09.2020 р. «Про стан та подальший розвиток інтернаціоналізації освітньої діяльності»

Ухвала Вченої ради ХНУМГ ім. О.М. Бекетова від 30 жовтня 2020 р. "Про результати вступної кампанії 2020 року та завдання щодо забезпечення прийому студентів у 2021 році" 

Ухвала Вченої ради ХНУМГ ім. О.М. Бекетова від 27 листопада 2020 р. "Про стан підготовки курсів дистанційного навчання на базі Moodle 3.9" 

Ухвала Вченої ради ХНУМГ ім. О.М. Бекетова від 27 листопада 2020 р. «Формування організаційно-економічного механізму управління бюджетуванням об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації»

Ухвала Вченої ради ХНУМГ ім. О.М. Бекетова від 27 листопада 2020 р. «Нові механізми горизонтальної колаборації для забезпечення сталого розвитку транспортно-логістичних систем»

Ухвала Вченої ради ХНУМГ ім. О.М. Бекетова від 27 листопада 2020 р. «Розробка наукових основ впровадження інтелектуальних енергоефективних систем електропостачання Smart Grid» 

Ухвала Вченої ради ХНУМГ ім. О.М. Бекетова від 23 грудня 2020 р. «Про виконання основних показників Стратегії розвитку Університету на 2016-2020 р. та затвердження Стратегії розвитку Університету на 2021-2025 р.» 


2019

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 25.01.2019 р. «Про підсумки фінансової діяльності Університету за 2018 рік».

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 25.01.2019 р. «Звіт директора центру міжнародної діяльності і освіти».

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 25.01.2019 р. «Про забезпечення виконання вимог Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності».

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 01.03.2019 р. «Звіт тимчасової цільової робочої групи «IT в освітній, науковій та управлінській діяльності» щодо виконання «Стратегічного плану розвитку ХНУМГ ім. О. М. Бекетова 2016-2020»».

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 01.03.2019 р. «Про результати освітньої та наукової діяльності та стратегію розвитку кафедри лісового та садово-паркового господарства».

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 29.03.2019 р. «Про стан та перспективи підготовки іноземних студентів в Університеті».

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 29.03.2019 р. «Про розвиток освітньо-наукових програм магістра».

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 10.05.2019 р. «Про результати роботи Ради молодих вчених з 2017 р. по 2019 р.».

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 10.05.2019 р. «Про впровадження та подальший розвиток технологій дистанційного навчання в освітній процес».

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 31.05.2019 р. «Про результати освітньої та наукової діяльності та стратегію розвитку кафедри міського будівництва».

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 31.05.2019 р. «Про стан та перспективи розвитку інформаційного пакету Університету».

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 02.07.2019 р. «Про розвиток внутрішньої системи забезпечення якості освіти».

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 02.07.2019 р. «Про результати освітньої та наукової діяльності та стратегію розвитку кафедри технології будівельного виробництва і будівельних матеріалів».

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 27.09.2019 р. «Про підсумки вступу до Університету у 2019 році».

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 27.09.2019 р. «Про затвердження звітів докторантів».

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 24.10.2019 р. «Про розвиток спортивно-масової роботи в Університеті як засобу формування здорового способу життя студентів».

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 24.10.2019 р. «Про організаційні засади реалізації принципів академічної доброчесності в Університеті».

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 28.11.2019 р. «Про роботу в гуртожитках Університету щодо забезпечення умов проживання та дотримання правил проживання».

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 28.11.2019 р. «Доповідь керівника науково-дослідної роботи «Формування організаційно-економічного механізму управління бюджетуванням об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації»».

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 28.11.2019 р. «Доповідь керівника науково-дослідної роботи «Розробка наукових основ впровадження інтелектуальних енергоефективних систем електропостачання Smart Grid» щодо результатів першого етапу виконання роботи за 2019 рік».

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 10.12.2019 р. «Доповідь керівника ТЦГ «Енергоефективність»».

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 10.12.2019 р. «Про організацію практики студентів в університеті та підвищенню її ефективності»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 26.12.2019 р. «Про перейменування коледжів у фахові коледжі з організаційно-правовим статусом структурних підрозділів закладу вищої освіти»


2018

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 25.01.2018 р. «Про стан підготовки фахівців за спеціальністю 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» і перспективи її розвитку».

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 21.02.2018 р. «Про стан підготовки фахівців за спеціальностями «Екологія» та «Технології захисту навколишнього середовища» і перспективи її розвитку».

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 21.02.2018 р. «Звіт тимчасової цільової робочої групи «IT в освітній, науковій та управлінській діяльності».

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 06.04.2018 р. «Про результати наукової діяльності Університету у 2017 р. та звіт тимчасової цільової робочої групи «Управління наукою»».

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 06.04.2018 р. «Про запровадження в університеті англомовних програм підготовки фахівців».

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 27.04.2018 р. «Про стан підготовки фахівців із спеціальностей галузі знань «Інформаційні технології» і перспективи їх розвитку».

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 27.04.2018 р. «Про організацію дистанційного навчання в Навчально-науковому інституті післядипломної освіти, заочного (дистанційного) навчання та підвищення кваліфікації».

Рішення Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 24.05.2018 р. «Про запровадження перевірки випускових кваліфікаційних робіт студентів на ознаки плагіату».

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 06.07.2018 р. «Річний звіт про стан виконання Стратегічного плану розвитку Університету до 2020 року».

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 26.09.2018 р. «Про роботу громадської організації «Асоціація випускників, студентів і друзів Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова»».

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 26.09.2018 р. «Про результати вступної кампанії 2018 року та завдання щодо забезпечення прийому студентів у 2019 році».

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 26.10.2018 р. «Про результати освітньої та наукової діяльності та стратегію розвитку кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності».

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 26.10.2018 р. «Звіт директора Центру підвищення кваліфікації».

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 30.11.2018 р. «Про стан та перспективи розвитку підготовки фахівців за спеціальністю 191 – архітектура та містобудування».

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 30.11.2018 р. «Про результати профорієнтаційної роботи на факультеті електропостачання і освітлення міст».

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 30.11.2018 р. «Про затвердження Антикорупційної програми ХНУМГ ім. О.М. Бекетова».

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 28.12.2018 р. «Звіт керівника ТЦГ «Енергоефективність»».


2017

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 27.01.2017 р. «Про стан підготовки до запровадження системи з забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) Університету» 

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 27.01.2017 р. «Про підготовку студентів факультетів до Всеукраїнської олімпіади та Всеукраїнського конкурсу»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 27.01.2017 р. «Про стан підготовки Інформаційного пакету Університету»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 03.03.2017р. «Звіт тимчасової цільової робочої групи «IT в освітній, науковій та управлінській діяльності» щодо виконання Стратегічного плану розвитку ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 2016-2020» 

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 03.03.2017р. «Про організацію освітнього процесу у 2017 – 2018 навчальному році та порядок запровадження стандартів вищої освіти» 

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 03.03.2017р. «Про підсумки зимової екзаменаційної сесії та завдання щодо покращення організації навчального процесу»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 31.03.2017р. «Про затвердження Концепції організації та проведення роботи Університету зі студентами – іноземними громадянами»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 31.03.2017р. «Звіт тимчасової цільової робочої групи «Енергоефективність» щодо виконання Стратегічного плану розвитку ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 2016-2020»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 31.03.2017р. «Про результати наукової діяльності ХНУМГ ім. О.М. Бекетова за 2016 рік та про виконання Стратегічного плану розвитку ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 2016-2020»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 28.04.2017р. «Про роботу кафедри експлуатації газових і теплових систем»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 28.04.2017р. «Про роботу кафедри Земельного адміністрування та геоінформаційних систем»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 28.04.2017р. «Про виконання плану видавництва науково-методичної літератури за 2016 рік і формування плану на 2017 р.» 

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 28.04.2017р. «Про стан запровадження в Університеті системи запобігання та виявлення академічного плагіату та забезпечення дотримання принципів та правил академічної доброчесності усіма учасниками освітнього процесу» 

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 02.06.2017р. «Про створення в Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова Українсько-Арабського, Українсько-Азіатського та Українсько-Турецького культурно-освітніх центрів та затвердження положень до них» 

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 02.06.2017р. «Про стан підготовки до освітнього процесу у 2017-2018 навчальному році та порядку запровадження стандартів нового покоління»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 29.06.2017р. «Звіт про стан виконання Стратегічного плану розвитку Університету до 2020 року»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 29.06.2017р. «Про готовність спеціальностей і освітніх програм щодо впровадження навчального процесу за заочно-дистанційною формою» 

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 29.06.2017р. «Звіт керівника ТЦГ «Організаційна структура»»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 29.06.2017р. «Про затвердження концепції національно-патріотичного виховання студентів Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова» 

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 29.09.2017р. «Про результати вступної кампанії 2017 року та завдання щодо забезпечення прийому студентів у 2018 році»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 27.10.2017р. «Про роботу кафедри експлуатації газових і теплових систем з підготовки фахівців за спеціальністю 185 – нафтогазові технології та інженерія»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 27.10.2017р. «Про запровадження в університеті енергозберігаючих технологій»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 24.11.2017 р. «Про хід реалізації Концепції організації та проведення роботи Університету зі студентами – іноземними громадянами»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 24.11.2017 р. «Звіт докторантів Університету про завершення роботи над докторськими дисертаціями».

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 28.12.2017р. «Про стан підготовки фахівців за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія і перспективи її розвитку». 

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 28.12.2017р. «Міжнародне просування і імідж Університету». 


2016

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 25.11.2016 р. «Про стан лабораторного фонду Університету та перспективний план його розвитку»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 28.10.2016 р. «Про підготовку заявок на конкурси проектів, що фінансуватимуться за кошти державного бюджету України»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 07.10.2016 р. «Про результати вступної кампанії 2016 року та завдання щодо забезпечення прийому студентів у 2017 році»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 07.10.2016 р. «Про приєднання ХНУМГ імені О.М. Бекетова до Великої Хартії Університетів»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 30.06.2016 р. «Про виконання рішень Вченої ради»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 30.06.2016 р. «Про затвердження Стратегії розвитку ХНУМГ ім. О.М. Бекетова»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 30.06.2016 р. «Про підготовку до 2016-2017 навчального року»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 27.05.2016р. «Про розвиток Microsoft Imagine Academy в Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова на 2016/2017 рр.»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 06.05.2016р. «Про підготовку Університету до акредитації 2018 року»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 06.05.2016р. «Про виконання плану видавництва науково-методичної літератури за 2015 рік і формування плану на 2016 р.»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 06.05.2016р. «Про затвердження освітньо-наукових програм та навчальних планів підготовки докторів філософії»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 06.05.2016р. «Про запровадження заочно-дистанційної форми навчання в Університеті з 2016/2017 навчального року»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 25.03.2016р. «Прорезультати впровадження системи «Антіплагіат» на кафедрі управлінняпроектами в міському господарстві і будівництві»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 25.03.2016р. «Про нормативно-методичне забезпечення організації освітнього процесу у 2016-2017 навчальному році»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 25.03.2016р. «Про реалізацію програми підготовки викладачівкафедр Університету з іноземної мови»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 26.02.2016р. «Про оголошення громадською організацією «Асоціацію випускників, студентів і друзів ХНУМГ ім. О.М. Бекетова благодійної акції щодо збору коштів на створення пам’ятника видатного архітектора О.М. Бекетова»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 26.02.2016р. «Про стан забезпечення якості освіти в ХНУМГ імені О.М. Бекетова»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 26.02.2016р. «Про роботу факультетуАрхітектури, дизайну та образотворчого мистецтва»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 26.02.2016р. «Про стан та перспективи розвиткуЕлектромеханічного коледжу»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 26.02.2016р. «Про організацію підготовки кадрів вищої кваліфікаціїХНУМГ ім. О.М. Бекетова у відповідності до положень Закону «Про вищуосвіту»»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 26.02.2016р. «Про стан та перспективи розвиткуЖитлово-комунального коледжу ХНУМГ ім. О.М. Бекетова»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 26.02.2016р. «Про надання бібліотеці ХНУМГ ім. О.М. Бекетова статусу “Наукова бібліотека”»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 29.01.2016р. «Про стан підготовки до запровадження системи менеджменту якості у ХНУМГ ім. О.М. Бекетова»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 29.01.2016р. «Пропозиції тимчасових цільових робочих груп щодо корегування програми розвитку ХНУМГ ім. О.М. Бекетова»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 29.01.2016р. «Про удосконалення виховної роботи зі студентською молоддю»


2015

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 25.12.2015р. «Про підготовку студентів факультетів до Всеукраїнської олімпіади та конкурсів»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 25.12.2015р. «Пропозиції тимчасових цільових робочих груп щодо корегування програми розвитку ХНУМГ ім. О.М. Бекетова»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 27.11.2015р. «Про результати зарахування до аспірантури і докторантури у 2015 році»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 27.11.2015р. «Про співпрацю ректорату з органами студентського самоврядування та завдання щодо її подальшого розвитку відповідно до Закону України «Про вищу освіту»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 27.11.2015р. «Пропозиції тимчасової цільової робочої групи «Освітня діяльність» щодо корегування програми розвитку ХНУМГ ім. О.М. Бекетова»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 27.11.2015р. «Про роботу кафедри електричного транспорту»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 29.10.2015р. «Про участь в програмі Еразмус+ К1»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 29.10.2015р. «Про затвердження переліку спеціальностей, спеціалізацій на освітніх рівнях бакалавр, магістр, за якими здійснюється підготовка студентів ХНУМГ ім. О.М. Бекетова»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 29.10.2015р. «Про використання Office 365 в освітній, науковій та адміністративній діяльності Університету»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 29.10.2015р. «Про результати вступної кампанії 2015 року та завдання щодо забезпечення прийому студентів у 2016 році»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 25.09.2015р. «Про організацію практичної підготовки студентів та завдання щодо її удосконалення»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 25.09.2015р. «Про заходи щодо реалізації основних завдань Університету на 2015-2016 навчальний рік»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 31.08.2015р. «Про присвоєння почесних звань працівникам Університету»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 24.06.2015р. «Звіт тимчасової цільової робочої групи «Додаткова освіта»»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 04.06.2015р. «Про роботу кафедри транспортних систем і логістики»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 04.06.2015р. «Звіт тимчасової цільової робочої групи «Управління наукою»»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 24.04.2015р. «Про стан інформаційних ресурсів та видавництва науково-методичної літератури в Університеті»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 24.04.2015р. «Звіт тимчасової цільової робочої групи «Навчальна діяльність»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 03.04.2015р. «Про роботу кафедри світлотехніки і джерел світла»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 03.04.2015р. «Про роботу кафедри міських та регіональних екосистем»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 11.03.2015р. «Про підсумки зимової сесії та завдання кафедр щодо покращення організації навчального процесу»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 11.03.2015р. «Комплексний звіт проректора з наукової роботи. Про підсумки науково-дослідної роботи факультетів Університету за 2014 рік»


2014

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 07.11.2014р. «Про хід реалізації задач щодо імплементації положень Закону «Про вищу освіту»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 28.11.2014р. «Про стан підготовки науково-педагогічних кадрів на кафедрах Університету через аспірантуру і докторантуру»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 28.11.2014р. «Про результати зарахування до аспірантури і докторантури у 2014 році»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 28.11.2014р. «Про роботу центрів заочної форми навчання з підготовки висококваліфікованих фахівців та заходи щодо забезпечення виконання Стратегії розвитку ХНУМГ ім. О.М. Бекетова до 2020 року»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 26.12.2014р. «Про звіт керівника тимчасової цільової робочої групи «Міжнародне просування і імідж Університету»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 26.12.2014р. «Про роботу факультету електропостачання і освітлення міст»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 30.01.2015р. «Про роботу факультету економіки та підприємництва»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 26.09.2014 р. «Результати літніх практик, заходи спрямовані на підвищення ефективності практик у 2014-2015 навчальному році»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 26.09.2014 р. «Про підсумки працевлаштування випускників Університету 2014 року та завдання випускових кафедр і деканатів щодо забезпечення випускників 2015 року першим робочим місцем»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 27.06.2014р. «Про підготовку викладачів кафедр Університету з іноземної мови»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 30.05.2014р. «Про стан лабораторного фонду на факультетах Університету»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 30.05.2014р. «Аналіз проведення практик 2012-2013 навчального року та стан підготовки до літніх практик студентів у 2014 році»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 25.04.2014р. «Про виконання плану видавництва науково-методичної літератури за 2013 рік і формування плану на 2014 рік»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 25.04.2014р. «Про роботу кафедри електропостачання міст»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 25.04.2014р. «Про звіт проректора з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Університету»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 04.04.2014р. «Про якість освіти в Університеті: проблеми і завдання щодо їх вирішення»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 04.04.2014р. «Про звіти кафедр щодо ліцензування магістерських програм та заходи з профорієнтаційної роботи щодо формування контингенту магістратури»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 28.02.2014р. «Про підсумки зимової сесії та завдання кафедр щодо покращення організації навчального процесу»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 28.02.2014р. «Про стан науково-дослідної роботи науково-педагогічних працівників та студентів на факультетах Університету»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 31.01.2014р. «Про впровадження дистанційного навчання в Університеті»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 31.01.2014р. «Про стан підготовки науково-педагогічних кадрів»


2013

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 27.12.2013р. «Про звіти керівників тимчасових цільових робочих груп щодо реалізації Стратегії розвитку ХНУМГ ім. О.М. Бекетова» (ТЦГ «Додаткова освіта»)

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 27.12.2013р. «Про звіти керівників тимчасових цільових робочих груп щодо реалізації Стратегії розвитку ХНУМГ ім. О.М. Бекетова» (ТЦГ «Освітня діяльність»)

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 27.12.2013р. «Про звіти керівників тимчасових цільових робочих груп щодо реалізації Стратегії розвитку ХНУМГ ім. О.М. Бекетова» (ТГЦ «Управління наукою»)

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 02.12.2013 р. «Про результати вступних іспитів і зарахування до аспірантури, перебування в докторантурі в 2013 р»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 30.10.2013 р. «Про звіт керівника тимчасової цільової робочої групи «Міжнародне просування і імідж Університету» та аналіз діяльності Університету за переліком тематичних напрямів, встановлених МОН України»

Ухвала Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова від 27.09.2013 р. «Про підсумки працевлаштування випускників Університету 2013 року та завдання випускових кафедр і деканатів щодо забезпечення випускників 2014 року першим робочим місцем»