Складання рейтингового звіту за відповідний період своєї діяльності –обов’язкова компетенція кожного науково-педагогічного працівника університету, а складання рейтингового звіту результатів діяльності інституту, кафедри, лабораторії, центру тощо – обов’язкова компетенція кожного керівника підрозділу.

Рейтингування структурних підрозділів та науково-педагогічних працівників університету проводиться два рази на рік.

Перший – за результатами діяльності у календарному році з грудня звітного по січень наступного. Структурні підрозділи надають файли власних звітів та науково-педагогічних працівників, що там працюють, до ІОЦ не пізніше 31 грудня. Файли також викладаються на порталі університету у папках «Рейтинг» підрозділів. ІОЦ не пізніше 15 січня обробляє відомості, що надані у файлах структурних підрозділів та науково-педагогічних працівників, й визначає переможців, а також ранжує учасників за місцем по університету.

Другий – за результатами діяльності у навчальному році з червня по липень звітного. Структурні підрозділи надають файли власних звітів та науково-педагогічних працівників, що там працюють, до ІОЦ не пізніше 31 червня. Файли також викладаються на порталі університету у папках «Рейтинг» підрозділів.

ІОЦ не пізніше 15 липня обробляє відомості, що надані у файлах структурних підрозділів та науково-педагогічних працівників, й визначає переможців, а також ранжує учасників за місцем по університету.

Результати рейтингування розташовуються на порталі сайту Університету та оприлюднюються на засіданнях вченої ради, ректорату та семінарах.

MOiN Ukrayni gerb Ed