Співробітники Наукової бібліотеки ХНУМГ ім. О. М. Бекетова приймають участь у науковому проекті Університету «Енциклопедія житлово-комунального господарства України» (ЕЖКГ).

Даний проект розпочато з ініціативи Ректора проф. В. М. Бабаєва у 2014 році. Цей науковий проект на сьогоднішній день без перебільшення є унікальним.

Робота бібліотекарів полягає у зборі та опрацюванні інформації, необхідної науковцям для написання статей, які будуть в подальшому розміщені у ЕЖКГ. Пошук інформації здійснюється з використанням власних документальних фондів, а також фондів ХНБ ім. В. Г. Короленка та ЦНБ ім. В. Н. Каразіна.

Наразі працівниками бібліотеки опрацьовано журнал «Городское дело» за період із 1909 по 1918 рр. Із великої кількості матеріалу бібліотекарями було виявлено понад 1 тис. статей за тематикою ЕЖКГ, зроблено аналітичний опис з короткою анотацією, сфотографовано матеріал, створено електронну базу статей.

Усі зібрані матеріали було передано куратору проекту к.е.н., доценту кафедри Економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку Олені Миколаївні Бурак.