ПЛАН

роботи Вченої ради Університету

на 2017-2018 навчальний рік

Основні питання

Вересень 2017 р.

1. Про результати вступної компанії 2016 року та завдання щодо забезпечення прийому студентів у 2017 році.

Доповідає:

начальник інформаційно-обчислювального центру доц. Пан М.П.

Готує:

комісія ректорату

Жовтень 2017 р.

1. Про стан підготовки фахівців за спеціальністю «Нафтогазова інженерія та технології» і перспективи її розвитку

Доповідають:

керівник проектної групи проф. Капцов І.І.

Готує:

комісія ректорату

2. Про запровадження в університеті енергозберігаючих технологій

Доповідає:

керівник тимчасової цільової робочої групи Романенко С.В.

Готує:

тимчасова цільова робоча група «Енергоефективність»

Листопад 2017 р.

1. Про хід реалізації Концепції організації та проведення роботи Університету зі студентами – іноземними громадянами.

Доповідає:

проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку університету Грицьков Є.В.

Готує:

комісія ректорату

2. Звіт докторантів Університету про завершення роботи над докторськими дисертаціями.

Доповідають:

докторанти Санько Я.В., Бугаєвський С.О., Солодовнік О.О.

Відповідальний за підготовку питання директор Навчально-наукового інституту підготовки кадрів вищої кваліфікації, проф. Харченко В.Ф.

Грудень 2017 р.

1. Про стан підготовки фахівців за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія» і перспективи її розвитку

Доповідають:

завідувачі кафедр доц. Кічаєва О.В., проф. Шмуклер В.С., проф. Кондращенко О.В.

Готує:

комісія ректорату

2. Звіти тимчасових цільових робочих груп «Міжнародне просування і імідж Університету» та «Додаткова освіта» щодо виконання Стратегічного плану розвитку ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 2016-2020.

Доповідають:

керівники тимчасових цільових робочих груп: доц. Бібік Н.В., проф. Момот Т.В.

Готують:

тимчасові цільові робочі групи «Міжнародне просування і імідж Університету», «Додаткова освіта»

Січень 2018 р.

1. Про стан підготовки фахівців за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» і перспективи її розвитку

Доповідають:

завідувачі кафедр проф. Щербак Я.В., проф. Неєжмаков П.І., доц. Калюжний

Готує:

комісія ректорату

2. Про підсумки фінансової діяльності університету за 2017 рік

Доповідає:

головний бухгалтер Великих Т.В.

Готує:

фінансово-економічний відділ

Лютий 2018 р.

1. Про стан підготовки фахівців за спеціальностями «Екологія» та «Технології захисту навколишнього середовища» і перспективи її розвитку

Доповідають:

завідувач кафедри інженерної екології міст проф. Стольберг Ф.В.

Готує:

комісія ректорату

2. Звіти тимчасових цільових робочих груп «Освітня діяльність» та «IT в освітній, науковій та управлінській діяльності» щодо виконання Стратегічного плану розвитку ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 2016-2020.

Доповідають:

керівники тимчасових цільових робочих груп: проф. Соловйов О.В., доц. Пан М.П.

Готують:

тимчасові цільові робочі групи «Освітня діяльність», «IT в освітній, науковій та управлінській діяльності»

Березень 2018 р.

1. Про результати наукової діяльності Університету у 2017 р та звіт тимчасової цільової робочої групи «Управління наукою» щодо виконання Стратегічного плану розвитку ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 2016-2020.

Доповідає:

проректор з наукової роботи, проф. Сухонос М.К.

Готують:

науково-дослідна частина, тимчасова цільова робоча група «Управління наукою»

2. Про запровадження в університеті англомовних програм підготовки фахівців.

Доповідає:

проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку університету Грицьков Є.В.

Готують:

міжнародний відділ, кафедра іноземних мов

Квітень 2018 р.

1. Про стан підготовки фахівців із спеціальностей галузі знань «Інформаційні технології» і перспективи їх розвитку

Доповідають:

Завідувачі кафедр груп проф. Новожилова М.В., проф. Чумаченко І.В.

Готує:

комісія ректорату

2. Про організацію дистанційного навчання в навчально-науковому інституті післядипломної освіти, заочного (дистанційного) навчання та підвищення кваліфікації

Доповідають:

Хворост М.В., Ачкасов А.Є.

Готує:

комісія ректорату

Травень 2018 р.

1. Звіти тимчасових цільових робочих груп «Мотивація» та «Організаційна структура» щодо виконання Стратегічного плану розвитку ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 2016-2020.

Доповідають:

керівники тимчасових цільових робочих груп: проф. Стольберг Ф.В., проф. Писаревський І.М.

Готують:

тимчасові цільові робочі групи «Мотивація», «Організаційна структура»  

2. Про підготовку фахівців в Житлово-комунальному та Електромеханічному коледжах університету та їх подальший розвиток відповідно до положень Закону України «Про вищу освіту».

Доповідають:

директор Житлово-комунального коледжу Лук’янов В.І., директор Електромеханічного коледжу Назаренко О.М.

Готує:

комісія ректорату

Червень 2018 р.

1. Річний звіт про стан виконання Стратегічного плану розвитку Університету до 2020 року.

Доповідає:

завідувач кафедри управління проектами в міському господарстві і будівництві, проф. Чумаченко І.В.

Готує:

проректори за напрямами роботи