ПЛАН

роботи Вченої ради Університету

на 2016-2017 навчальний рік

 Основні питання

 Вересень 2016 р.

1. Про результати вступної компанії 2016 року та завдання щодо забезпечення прийому студентів у 2017 році.
Доповідає: перший проректор проф. Стадник Г.В.
Готує: комісія ректорату
2. Про приєднання Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова до Великої Хартії Університетів.
Доповідає: проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків, доц. Кутоманов Д.Є.
Готують: проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків, доц. Кутоманов Д.Є., Центр Міжнародної діяльності та освіти, доц. Бібік Н.В.

Жовтень 2016 р.

1. Про затвердження переліку освітніх програм на рівнях бакалавр, магістр, за якими здійснюватиметься підготовка студентів ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 2017 року прийому.
Доповідає: перший проректор проф. Стадник Г.В.
Готує: науково-методична рада Університету
2. Про підготовку заявок на конкурси проектів, що фінансуватимуться за кошти державного бюджету України у 2017 р. (для молодих вчених) та 2018 р.
Доповідає: проректор з наукової роботи, доц. Сухонос М.К.
Готує: науково-дослідна частина
     

Листопад 2016 р.

1. Про стан лабораторного фонду на факультетах Університету.
Доповідають:

декани факультетів доц. Ткачов В.О., доц. Поліщук В.М.,

доц. Шпіка М.І., проф. Соловйов О.В., проф. Писаревський І.М.,

доц. Рищенко Т.Д., доц. Яковлев Є.А

Готує: комісія ректорату
2. Звіт докторантів Університету про завершення роботи над докторськими дисертаціями
Доповідають: докторанти Іванов І.Є., Понкратов Д.П., Рапіна К.О., Чернець В.С., Палант О.Ю.
Відповідальний за підготовку питання директор Навчально-наукового інституту підготовки кадрів вищої кваліфікації, проф. Харченко В.Ф.

Грудень 2016 р.

1. Про підготовку кадрів вищої кваліфікації в Університеті та шляхи підвищення її ефективності.
Доповідає: директор Навчально-наукового інституту підготовки кадрів вищої кваліфікації, проф. Харченко В.Ф.
Готують: заступник директора ННІПКВК, доц. Мущинська Н.Ю., начальник відділу аспірантури і докторантури Авєршина Г.Е.
2. Звіти тимчасових цільових робочих груп «Міжнародне просування і імідж Університету» та «Додаткова освіта» щодо виконання Стратегічного плану розвитку ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 2016-2020.
Доповідають: керівники тимчасових цільових робочих груп: доц. Бібік Н.В., проф. Момот Т.В.
Готують: тимчасові цільові робочі групи «Міжнародне просування і імідж Університету», «Додаткова освіта»

Січень 2017 р.

1. Про стан підготовки до запровадження системи менеджменту якості у ХНУМГ         ім. О.М. Бекетова.
Доповідає: проф. Соловйов О.В.
Готує: робоча група по системі менеджменту якості
2. Про стан підготовки до запровадження інформаційного пакету Університету.
Доповідає: доц. Третьяков О.В.
Готують: освітній центр «Мегаполіс», інформаційно-обчислювальний центр.
3. Про підготовку до всеукраїнських олімпіад і всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт на 2016/2017 н.р.
Доповідає: начальник науково-дослідної частини, к.т.н. Старостіна А.Ю.
Готує: науково-дослідна частина
     

 Лютий 2017 р.

1. Про підсумки зимової екзаменаційної сесії та завдання щодо покращення організації навчального процесу
Доповідає: перший проректор, проф. Стадник Г.В.
Готує: навчально-методичний відділ
2. Звіти тимчасових цільових робочих груп «Освітня діяльність» та «IT в освітній, науковій та управлінській діяльності» щодо виконання Стратегічного плану розвитку ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 2016-2020.
Доповідають: керівники тимчасових цільових робочих груп: проф. Соловйов О.В., доц. Пан М.П.
Готують: тимчасові цільові робочі групи «Освітня діяльність», «IT в освітній, науковій та управлінській діяльності»

Березень 2017 р.

1. Про результати наукової діяльності Університету у 2016 р та звіт тимчасової цільової робочої групи «Управління наукою» щодо виконання Стратегічного плану розвитку ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 2016-2020.
Доповідає: проректор з наукової роботи, доц. Сухонос М.К.
Готують: науково-дослідна частина, тимчасова цільова робоча група «Управління наукою»
2. Звіт тимчасової цільової робочої групи «Енергоефективність» щодо виконання Стратегічного плану розвитку ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 2016-2020.
Доповідає: керівник тимчасової цільової робочої групи Романенко С.В.
Готує: тимчасова цільова робоча група «Енергоефективність»

Квітень 2017 р.

1. Про стан запровадження в Університеті системи запобігання та виявлення академічного плагіату та забезпечення дотримання принципів та правил академічної доброчесності усіма учасниками освітнього процесу
Доповідають: перший проректор проф. Стадник Г.В., директор Навчально-наукового інституту підготовки кадрів вищої кваліфікації, проф. Харченко В.Ф.
Готують: Науково-методична рада Університету, Навчально-науковий інститут підготовки кадрів вищої кваліфікації
2. Про виконання плану видавництва науково-методичної літератури за 2016 рік і формування плану на 2017.
Доповідає: начальник ІОЦ доц. Пан М.П.
Готує: інформаційно-обчислювальний центр
3. Про роботу кафедри експлуатації газових і теплових систем та кафедри геоінформаційних ресурсів, оцінки землі та нерухомого майна
Доповідають: завідувач кафедри експлуатації газових і теплових систем проф. Капцов І.І., завідувач кафедри геоінформаційних ресурсів, оцінки землі та нерухомого майна проф. Мамонов К.А.
Готує: комісія ректорату

Травень 2017 р.

1. Про стан підготовки до освітнього процесу у 2017-2018 навчальному році.
Доповідає: начальник навчально-методичного відділу доц. Рославцев Д.М.
Готує: навчально-методичний відділ
2. Звіти тимчасових цільових робочих груп «Мотивація» та «Організаційна структура» щодо виконання Стратегічного плану розвитку ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 2016-2020.
Доповідають: керівники тимчасових цільових робочих груп: проф. Стольберг Ф.В., проф. Писаревський І.М.
Готує: тимчасові цільові робочі групи «Мотивація», «Організаційна структура»  
     

 Червень 2017 р.

1. Звіт про стан виконання Стратегічного плану розвитку Університету до 2020 року.
Доповідає: завідувач кафедри управління проектами в міському господарстві і будівництві, проф. Чумаченко І.В.
Готує: проректори за напрямами роботи

Анонси подій

MOiN Ukrayni gerb Ed