Список членів Вченої ради

Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова

№ пп Прізвище, ім’я,
по батькові
Посада, вчене звання
1 2 3
1 Бабаєв В.М. голова ради, ректор університету, професор
2 Шутенко Л.М. заст. голови ради, почесний ректор університету, професор
3 Стадник Г.В. заст. голови ради, перший проректор, професор
4 Сухонос М.К. заст. голови ради, проректор з наукової роботи, доцент
5 Сабалаєва Н.О. вчений секретар ради, доцент кафедри теоретичної та загальної електротехніки, доцент
6 Ачкасов А.Є. директор центру післядипломної освіти та заочного навчання, професор
7 Бортнік В.Е. студентка 1 курсу факультету транспортних систем і технологій
8 Росоха В.О. проректор з АГР, професор
9 Аннамаммедов Т. студент 5 курсу будівельного факультету
10 Бубенко П.Т. професор кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування і регіонального розвитку, професор
11 Великих Т.В. головний бухгалтер
12 Вершиніна Д.М. голова ради молодих вчених, аспірант кафедри ФЕБОА
13 Гаруст А.Ю. студентка 5 курсу факультету електропостачання і освітлення міст, голову студентського Сенату
14 Далека В.Х. професор кафедри ЕТ, професор
15 Димченко О.В. зав. кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування і регіонального розвитку, професор
16 Доля В.К. зав. кафедри транспортних систем і логістики, професор
17 Євсюкова Н.О. директор бібліотеки
18 Запорожець Г.В. декан факультету по роботі з іноземними студентами, доцент
19 Капцов І.І. зав. кафедри експлуатації газових і теплових систем, професор
20 Колосов А.І. зав. кафедри вищої математики, професор
21 Корженко В.В. зав.кафедри філософії і політології, професор
22 Корнієнко Р.Ю. студент 1 курсу факультету інженерних мереж та екології міст
23 Кутоманов Д.Є. проректор з науково-педагогічної роботи, доцент
24 Лук’янов В.І. директор житлово-комунального коледжу
25 Лусь В.І. голова профкому, завідувач кафедри інженерної і компютерної графіки, професор
26 Малєєв О.І. проректор з керівництва та координації НВР НМК університету, доцент
27 Маляренко В.А. проф. кафедри систем електропостачання та електроспоживання міст, професор
28 Мамонов К.А. зав. кафедри геоінформаційних систем, оцінки землі та нерухомого майна, професор
29 Момот Т.В. зав. кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту, професор
30 Назаренко О.М. директор електромеханічного коледжу
31 Неєжмаков П.І. завідувач кафедри світлотехніки і джерел світла, професор
32 Новікова М.М. завідувач кафедри менеджменту і адміністрування, професор
33 Носоненко О.Г. студентка 2 курсу факультету транспортних систем і технологій
34 Пан М.П. начальник інформаційно-обцислюального центру, доцент
35 Писаревський І.М. декан факультету менеджменту, зав. кафедри туризму і готельного господарства, професор
36 Поліщук В.М. декан факультету ЕОМ, доцент
37 Решетило В.П. зав. кафедри економічної теорії, професор
38 Рищенко Т.Д. декан АДОМ факультету, доцент
39 Семенов В.Т. завідувач кафедри МБ, професор
40 Соловйов О.В. декан факультету економіки і підприємництва, професор
41 Сосков А.Г. зав. кафедри теоретичної та загальної електротехніки, професор
42 Сталінський Д.В. зав. кафедри ВВ і ОВ, професор
43 Стольберг Ф.В. зав. кафедри МРЕ, професор
44 Ткач В.П. завідувач кафедри лісового і садово-паркового господарства, професор
45 Ткачов В.О. декан ІМЕМ факультету, доцент
46 Торкатюк В.І. професор кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування і регіонального розвитку, професор
47 Угоднікова О.І. голова профкому студентів, аспірантка кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту
48 Українцева Д.І. студентка 5 курсу факультету економіки і підприємництва
49 Харченко В.Ф. директор інституту підготовки кадрів вищої кваліфікації, професор
50 Хворост М.В. директор центру заочного навчання, завідувач кафедрою безпеки життєдіяльності, професор
51 Цвіркун Я.О. студент 5 курсу факультету ЕОМ
52 Чумаченко І.В. завідувач кафедри управління проектами в міському господарстві і будівництві, професор
53 Щербак Я.В. завідувач кафедри електричного транспорту, професор
54 Шмуклєр В.С. завідувач кафедри будівельних конструккцій, професор
55 Шпачук В.П. завідувач кафедри теоретичної і будівельної механіки, професор
56 Шпіка М.І. декан факультету ТСТ, доцент
57 Яковлєв Є.А. декан будівельного факультету, доцент

 

Анонси подій

MOiN Ukrayni gerb Ed