І. Загальна нормативна база

ІІ. Загальноорганізаційні питання

ІІІ. Система забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти

IV. Організація роботи науково-педагогічних працівників

V. Наукова діяльність

VІ. Фінансово-економічна діяльність

VІІ. Формування контингенту, правила прийому, переведення та поновлення

VІІІ. Організація освітнього процесу

ХІ. Дистанційна форма навчання

Х. Стипендіальне забезпечення

ХІ. Інтеграційні зв'язки з замовниками кадрів. Документи про освіту

ХІІ. Позанавчальна діяльність. Студентське самоврядування

ХІІІ. Соціальні питання

ХІV. Гуртожитки

ХV. Платні послуги